Přínosy fosforečnanu vápenatého

Esenciální minerály tvoří důležitou součást vaší stravy a pomáhají podporovat vaše další zdraví. Jedním z těchto základních minerálů je vápník, nejčastější minerál ve vašem těle. Zatímco vápník může pocházet z vaší stravy, při konzumaci potravin, jako jsou mléčné výrobky nebo špenát, mohou někteří jedinci využít další přísun vápníku. Užívání fosforečnanu vápenatého – jednoho typu doplňku vápníku – může mít řadu zdravotních přínosů. Poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat fosforečnan vápenatý nebo jakýkoli jiný výživový doplněk, abyste předešli negativním vedlejším účinkům.

Jedním pozitivním účinkem konzumace fosforečnanu vápenatého je udržení silných kostí a zubů. Mineralizovaná – nebo “těžká” část vaší kostní tkáně je tvořena minerálem zvaným hydroxyapatit, který obsahuje vápník. Během vašeho života specializované buňky označované jako osteoblasty ukládají nové mineralizované kostní tkáně, proces, který vyžaduje dostatečné množství vápníku ve vašem těle, podle Virginie Tech. Bez správného příjmu vápníku nemůže vaše tělo udržovat kostní tkáň a může dojít ke snížení kostní minerální hustoty, která může nakonec vést k onemocněním, jako je osteoporóza. Jíst potraviny bohaté na vápník spolu s fosforečnanem vápenatým konzumují denně 1000 až 1200 mg vápníku.

Dalším přínosem užívání fosforečnanu vápenatého je snížení rizika některých onemocnění, jako je například kolorektální karcinom. Kolorektální karcinom se vyvíjí, když buňky, které tvoří výstelku tlustého střeva a konečníku, začínají proliferovat při abnormálně vysoké rychlosti a nakonec tvoří nádorový nádor. V pokročilých stádiích může kolorektální karcinom vyžadovat agresivní lékovou terapii, kromě chirurgického odstranění významných částí tlustého střeva a konečníku. Institut Linus Pauling na Oregonské státní univerzitě zjistil, že jedinci, kteří konzumovali velké množství vápníku – a to jak z jejich stravy, tak z doplňků – zaznamenali výrazné snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu. Přestože specifická souvislost mezi prevencí výskytu vápníku a rakoviny dosud nebyla zcela stanovena, konzumace fosforečnanu vápenatého může mít pozitivní vedlejší účinek na udržení zdraví tlustého střeva.

Další výhodou užívání fosforečnanu vápenatého je podpora správného nervového vedení. Vápník hraje zásadní roli v tom, že umožňuje svým nervovým buňkám navzájem signálním signálem, řídící uvolňování chemických látek nazývaných neurotransmitery podle Williamsovy univerzity. Bez schopnosti uvolňovat neurotransmitery by vaše nervové buňky nebyly schopné komunikovat a účinně bránily mozkové funkci. Doplněním vašeho těla vápníkem pomocí kalciumfosfátových doplňků poskytnete Vašemu mozku vápník, který je potřebný k řádnému fungování a podporuje správné fungování nervového systému.

Přísady fosforečnanu vápenatého také podporují správnou buněčnou signalizaci. Vaše buňky používají chemické posly, aby vedly chování buněk, což zase pomáhá regulovat funkci tkáně. Institut Linus Pauling říká, že signalizace vápníku hraje roli při řízení svalové kontrakce ve vašem těle, stejně jako zúžení a dilatace Vašich krevních cév. V důsledku toho mohou nedostatky vápníku narušit normální buněčnou signalizaci, což vede k negativním vedlejším účinkům. Doplnění vaší stravy fosforečnanem vápenatým může zabránit takovému nedostatku, což umožňuje správnou buněčnou signalizaci a funkci tkáně.

Silné kosti a zuby

Kolorektální prevence rakoviny

Podporujte nervové vedení

Podporujte mobilní signalizaci