Jaké jsou funkce sloupcových epiteliálních buněk?

Epitelové buňky jsou specializované buňky, které řadu různých druhů tkání. Sloupcové epiteliální buňky jsou pojmenované, protože mají poněkud obdélníkový tvar a připomínají sloupec ve své orientaci. Sloupcové epiteliální buňky jsou často specializované tak, že mohou mít různé funkce v tkáních, které oni line.

Senzorické

Sloupcové epiteliální buňky se často nacházejí v obložení některých senzorových orgánů, vysvětluje univerzita západního Cape. Kloubové epiteliální buňky se nacházejí v obloženích uší, nosu a na chuťových jazycích jazyka. Tyto buňky jsou navrženy tak, aby reagovaly na podněty, které mohou přicházet ve formě zvukových vln nebo jako molekuly, které jsou schopné se vázat na tyto specializované epiteliální buňky. Tyto buňky jsou schopny přenášet informace o svém okolí do nervových buněk, které pak přenášejí do mozku senzorické informace.

Vylučování

Kloubní epiteliální buňky mohou také být zapojeny do sekrece, poznamenává University of Florida Physician Assistant Program. Kloubní epiteliální buňky mohou být navrženy tak, aby vyráběly a vylučovaly různé látky. Kloubní epiteliální buňky mohou být modifikovány, aby se staly žlázovými nebo pohárkovými buňkami. Někdy tyto buňky vylučují hlen, žaludeční šťávy nebo slzy do různých kanálů v těle. Tyto jsou známé jako exokrinní žlázy, protože sekrece ovlivňují okolní tkáň. Kloubní epiteliální buňky se také nacházejí v endokrinních žlázách, které vytvářejí hormony, které se pak vylučují do krve. Endokrinní žlázy mohou ovlivnit mnoho různých tkání v celém těle kvůli jejich spojení s krevním tokem.

Vstřebávání

Sloupcové buňky mají také důležitou roli v zažívacím traktu, vysvětluje jižní Illinois univerzita. Tyto buňky linkují střeva a jsou odpovědné za absorpci živin z trávených potravin. Kloubní epiteliální buňky mají v těchto případech často mnoho prstových projekcí, které zvyšují plochu buněk. Velký povrch je nezbytný pro maximalizaci účinnosti absorpce těchto specializovaných buněk.

Pohon

Zvláštní druh sloupového epitelu, známý jako sloupovitý epiteli, se nachází v podšívce některých orgánů, jako jsou vajíčka a v plicích. Cilia jsou specializované svazky bílkovin, které se mohou společně pohybovat, aby pomohly pohánět materiál v jednom směru. V plicích tyto buňky pomáhají pohánět hlen a další materiály z plic a nahoru do hrdla. Ve vajíčcích se zvětšují sloupcové epiteliální buňky přes vejce přes vejcovody a do dělohy.

Ochrana

Stejně jako všechny epiteliální buňky jsou sloupcové epiteliální buňky navrženy tak, aby chránily tkáně, které svádí. Sloupcové epiteliální buňky jsou poměrně silné, což jim umožňuje odolat mírnému poškození. V některých případech mohou být sloupcové buňky nahrazeny více odolnými formami epitelu, pokud se vyskytnou významné poškození. To se může objevit u chronického refluxu kyseliny, což vede k stavu známému jako Barrettův jícen.